Web Care Service

บริการดูแล อัพเดท ปรับแต่ง เว็บไซต์ สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลา หรือไม่มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล


บริการดูแลเว็บไซต์

เว็บไซต์คือเครื่องมือในการทำธุรกิจ คือหน้าร้านที่คอยรับลูกค้าออนไลน์ คือหน้าตาของธุรกิจ และคือทำเลสำคัญของธุรกิจ หากเว็บไซต์ขาดการดูแล นอกจากความน่าเชื่อถือจะไม่เกิดแล้ว โอกาสขยับขึ้นของอันดับการแสดงผลใน Search Engine ก็จะลดลงไปด้วย ดังนั้นการอัพเดทเว็บไซต์ จึงถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง และควรทำอย่างต่อเนื่อง

บริการดูแลเว็บไซต์ ของเราจะแบ่งออกเป็น 2 แพ็คเก็จ คือ

แพ็คเก็จ อัพเดทข้อมูลและปรับแต่งหน้าตาเว็บไซต์

เป็นบริการอัพเดทเนื้อหาของเว็บไซต์ พร