ความเป็นมา

เรื่องราวความเป็นมา ตั้งแต่แรกเริ่ม ก่อนที่จะมาเป็น Power Web Application Co., Ltd.


จากความสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ และเริ่มเขียนโปรแกรมสำหรับเครื่อง PC ตั้งแต่ปี 2536 จนเมื่อได้เริ่มรู้จักกับอินเตอร์เน็ตเป็นครั้งแรกในปี 2542 จึงเริ่มให้ความสนใจ การพัฒนาเว็บไซต์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา ได้มีโอกาสทำหน้าที่ Web Programmer ในบริษัทหลายแห่ง เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์

หลังจากเริ่มทำหน้าที่ Web Programmer ได้ไม่นาน ได้พบประสบการณ์จากเว็บไซต์ต่างประเทศ จึงเกิดความคิดว่าเราน่าจะทำระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ที่ผู้ใช้สามารถจัดการส่วนต่างๆ ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีความรู้ภาษาในการเขียนเว็บ แค่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็น ก็สามารถทำได้ ที่สำคัญคือ ราคาต้องไม่แพง เนื่องจากในเวลานั้นการมีเว็บไซต์สักเว็บดูเป็นเรื่องยุ่งยากและมีราคาแพงมาก นอกจากแพงแล้วยังต้องรอนานอีกอีกต่างหาก

เมื่อคิดได้ดังนั้นจึงเริ่มทำการออกแบบระบบเว็บสำเร็จรูปขึ้นมา โดยการเขียนผังระบบการทำงานและระบบทางเดินของข้อมูล พร้อมกับออกแบบระบบฐานข้อมูลลงในกระดาษเก็บเอาไว้เพื่อใช้เป็นพิมพ์เขียวในการพัฒนาระบบเว็บสำเร็จรูปดังกล่าว และเริ่มลงมือพัฒนาทันทีหลังจากที่การออกแบบเรียบร้อย จนได้ออกมาเป็นเว็บสำเร็จรูปเวอร์ชั่นแรกชื่อว่าระบบ SME Solution ซึ่งระบบนี้จะเป็นเว็บสำเร็จรูประบบร้านค้าออนไลน์เป็นหลัก

หลังจากนั้นเว็บสำเร็จรูปภายใต้ชื่อ SME Solution ได้ถูกพัฒนาต่อยอดจากแนวความคิดเดิม โดยนำแนวคิดหลักของระบบ มาใช้ในการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ๆ อีกหลายเวอร์ชั่น

ราวปี พ.ศ. 2545 ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบเว็บสำเร็จรูปครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อระบบ Intelligent System โดยเป็นการนำความต้องการและข้อแนะนำของลูกค้าที่เคยใช้ระบบมาพัฒนาร่วมกับแนวคิดและไอเดียใหม่ๆ ที่ได้จากประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น หลังจากนั้นเว็บสำเร็จรูปภายใต้ชื่อระบบ Intelligent System ก็ได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันระบบเว็บไซต์ได้มาถึงยุคที่จะต้องรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น สมาร์โฟน ยี่ห้อต่างๆ, แท็บเล็ต, iPad และ iPhone ได้โดยที่หน้าตาของเว็บไซต์จะ ต้องมีการปรับรูปแบบการแสดงผลตามอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ ไม่ใช่การย่อขนาดหน้าเว็บไซต์แบบเดิมๆ ซึ่งจะทำให้ตัวหนังสือเล็ก ใช้งานยาก

ตัวแปรสำคัญที่ทำให้การพัฒนาเว็บไซต์ต้องเปลี่ยนไปในปัจจุบันคือ การเติบโตของการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆ เช่น สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, iPad และ iPhone มีอัตราการใช้งานที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่อัตราการขยายตัวของการใช้อินเตอร์เน็ตมาบรรจบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านโทรศัพท์มือถือพอดี แบบถูกที่ถูกเวลา จึงทำให้สถิติการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านระบบมือถือสูงมากขึ้น จากสถิติของทรูฮิต และสถิติของ Google พบว่าการใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่คิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 50% (รวมทุกอุปกรณ์) เมื่อเทียบกับเครื่องพีซี และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ

และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้ Power Web Application Co., Ltd. มีการพัฒนาเว็บไซต์ระบบต่างๆ ขึ้นมาใหม่ตลอดเวลา เพื่อรองรับเทรนด์ใหม่ๆ ของเว็บไซต์ ที่เรียกกันว่า Responsive Website Design โดยเน้นให้สามารถรองรับการเข้าถึงการเข้าชมของลูกค้าจากทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, iPad และ iPhone เพราะผู้ชมจะใช้ Smart Phone เข้าถึงอินเตอร์เน็ตเป็นอุปกรณ์หลัก

ปัจจุบัน Power Web Application Co., Ltd. คือบริษัทที่ให้บริการทำเว็บไซต์แบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นบริการ พัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้า, เว็บไซต์สำเร็จรูป, จดโดเมน, บริการพื้นที่สำหรับเว็บไ